Ценовник

Претрага сајта

Оглашене акције су намењене само за чланове ПСД Копаоник као и за чланове:

 • Планинарског Савеза Србије,
 • Планинарског Савеза Београда,
 • Оријентиринг Савеза Србије,
 • Оријентиринг Савеза Београда

 

ZATVORI

Водич: Одбор за дом
Место одржавања: Копаоник

 

Број: 51-1 од 13.11.2020.године

На основу члана 39. Статута Планинарско-скијашког друштва „Копаоник“ Београд ( у даљем тексту Друштво), у циљу одређивања цена за наредну сезону, Управни одбор Друштва на електронској седници одржаној 06. до 13.11.2020. године, д о н о с и;

О Д Л У К У

 1. Да дневне цене смештаја у Скијашко-планинарском дому „Копаоник“ на Копаонику, (у даљем тексту Дом), у периоду од 13.12.2020. до 04.04.2021. године износе:

            Врста собе

Временски период

Мањекреветне собе са мокрим чвором

Шестокреветна соба са мокрим чвором

Вишекреветне

Собе без мокрог

чвора

Помоћни лежајеви (горњи у соби 10 и  у другим собама)

НАПОМЕНА

1

2

3

4

5

6

13. – 20.12.2020.             (1. смена)

600,00

550,00

460,00

230,00

 

20. – 27.12.2020.             (2. смена)

880,00

820,00

570,00

290,00

 

27.12.2020.-30.01.2020.  (3. смена)

880,00

820,00

570,00

290,00

3.смена=3 дана

30.12.2020.-03.01.2021.

 Дочек

1.000,00

940,00

690,00

340,00

3.смена=4 дана

03. – 10.01.2021.             (4. смена)

1.000,00

940,00

690,00

340,00

 

10. – 31.01.2021.   (5., 6. и 7.смена)

760.00

700,00

460,00

230,00

 

31.01. – 14.02.2021. (8. и 9  смена)

1.200,00

1.140,00

890,00

540,00

 

14.– 21.02.2021.             (10.смена)

1.000,00

940,00

690,00

340,00

 

21.02.– 11.03.2021.  (11.-13.смена)

880,00

820,00

570,00

290,00

 

11.03.– 04.04.2021. (14.-17. смена)

760.00

700,00

460,00

230,00

 
             

Напомена:

 • - Услугу смештаја у Скијашко-планинарском дому „Копаоник“ на Копаонику, у даљем тексту СПД, могу користити само чланови Друштва, Планинарског, Скијашког и Оријентиринг савеза Србије.
 • - Чланство се доказује легитимацијом Друштва или савеза коју чланови морају обавезно имати код себе приликом боравка у СПД-у. Ако, за време боравка у СПД-у, члан нема своју легитимацију код себе, мора се поново учланити.
 • - У Скијашко-планинарском дому „Копаоник“ на Копаонику примењују се прописане мере ради безбедности и заштите здравља корисника Дома.
 • - За децу старију од 7 година примењују се цене наведене у табели.
 • - У цене није урачуната цена уласка у Национални парк, а наплаћује се на рампама и по ценама које је прописао ЈП "Национални парк Копаоник”.
 1. На захтев чланова смене, домаћин (вођа) смене може организовати превоз.
 1. Скијашка секција Друштва, на захтев чланова смене може организовати обуку у скијању, по цени од 7.500,00 динара, по учеснику за 6 (шест) дана обуке. Обука траје 3 часа дневно, а организује се за најмање 7 (седам) полазника.
 1. У цену аранжмана није урачуната боравишна такса која по дану боравка износи:

Цена

Деца  до  7  година

Деца  од  7 до  15  година

Старији  од  15  година

Неплаћају

50%  =  60,00  динара

120,00  динара

 1. Деца до 3 године старости:
  • - ако спавају у лежају са родитељом не плаћају смештај,
  • - ако кристе засебан лежај, плаћају 70% од редовне цене смештаја у тој соби,
  • - за децу преко 3 године старости обавезно се наплаћује засебан лежај и за исти плаћају пуну цену смештаја у тој соби.
 1. Исхрана је организована ангажовањем закупца.

У зимском периоду обавезна је целодневна исхрана, коју чине доручак, ручак и ужина. Време обедовања, начин и време издавања ужине, са закупцем, регулише домаћин смене.

 1. Ценовник исхране у зимском периоду:

Оброци

Цена свих оброка

Доручак

Ручак

Ужина

Цена (у еврима)

12,5

5,5

5,5

1,5

 1. За децу до навршене 3 године старости, храну, са закупцем, регулишу родитељи или пратилац. Наплата хране за децу старости од навршене 3. до навршене 7. године врши се у износу 50% од цена прописаних у овој тачки.
 1. Резервација и начин плаћања:

    -   Корисник услуга СПД-а у зимском периоду, у писаној форми, даје сагласност којом прихвата примену прописаних мера ради безбедности и заштите здравља корисника СПД-а. За малолетна лица сагласност даје родитељ или пратилац а за ученике лице које је ученике довело у СПД.

 • - Резервација подразумева уплату аконтације, најмање, у износу 25% од укупне цене аранжмана (смештај и храна).
 • - Плаћање се може вршити у више рата до поласка на Копаоник.
 • - Уплата целокупног износа за смештај , у зимском периоду, за седмодневни боравак у СПД-у, најмање 30 дана пре почетка смене, доноси попуст од 10%.
 • - При отказивању резервације Друштво, од уплаћеног износа за резервацију, задржава законом предвиђени износ средстава.
 1. Друштво задржава право корекције цена.
 1. Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се до 04.04.2021. године или до опозива.

                                                                                                            Председник Друштва:

                                                                                                             Миодраг Вујановић

 

ПРЕГЛЕД СМЕНА СА ДОМАЋИНИМА СМЕНА  ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ 2020/2021 ГОДИНУ

Редни

број

смене

Смене у сезони

2020/2021

Број дана у смени

Домаћини смена у СПД-у   у сезони 2020/2021 године

Сезона 2020/2021

1

2

3

4

1.

13.12. - 20.12. 2020.

7

Без одређеног домаћина

2.

20.12. - 27.12.2020.

7

Без одређеног домаћина

3.

27.12.2020. 03.01.2021.

3

4

Зоран Смиљковић

Славиша Петровић

4.

03.01. - 10.01.2021.

7

Милован Хинић

5.

10.01. - 17.01.2021.

7

Душко Поповић

6.

17.01. - 24.01.2021.

7

Бојана Марјановић

7.

24.01. - 31.01.2021.

7

Милан Самарџија

8.

31.01. - 07.02.2021.

7

Млађан Јанковић

9.

07.02. - 14.02.2021.

7

Стеван Шегрт

10.

14.02. - 21.02.2021.

7

Владимир Миловановић

11.

21.02. - 28.02.2021.

7

Боро Пишчевић

12.

28.02 - 07.03.2021.

7

Зоран Голубовић

13.

07.03. - 14.03.2021.

7

Сања Јаковљевић

14.

14.03. - 21.03.2021.

7

Боривој Пишчевић

15.

21.03. - 28.03.2021

7

Без одређеног домаћина

16.

28.03. - 04.04.2021

7

Без одређеног домаћина