Ценовник

Претрага сајта

Оглашене акције су намењене само за чланове ПСД Копаоник као и за чланове:

 • Планинарског Савеза Србије,
 • Планинарског Савеза Београда,
 • Оријентиринг Савеза Србије,
 • Оријентиринг Савеза Београда

 

ZATVORI

Водич: Одбор за дом
Место одржавања: Копаоник

 

Извод из одлуке УО ПСД ''Копаоник''  број: 51-1 од 13.11.2020.године

На основу члана 39. Статута Планинарско-скијашког друштва „Копаоник“ Београд ( у даљем тексту Друштво), у циљу одређивања цена за наредну сезону, Управни одбор Друштва на електронској седници одржаној 06. до 13.11.2020. године, д о н о с и;

О Д Л У К У

Да дневне цене смештаја у Скијашко-планинарском дому „Копаоник“ на Копаонику, (у даљем тексту Дом), у периоду од 12.04.2021. до 14.12.2021. године износе:

            Врста собе

Временски период

Мањекреветне собе са мокрим чвором

Шестокреветна соба са мокрим чвором

Вишекреветне

Собе без мокрог

чвора

Помоћни лежајеви (горњи у соби 10 и  у другим собама)

НАПОМЕНА

1

2

3

4

5

6

12.04. – 20.06.2021. 

255,00

220,00

170,00

130,00

 1 лице/дан

21.06. – 25.09.2021.

275,00

250,00

200,00

150,00

 1 лице/дан

26.09.- 12.12.2021.

255,00

220,00

170,00

130,00

1 лице/дан

Напомена:

 • Услугу смештаја у Скијашко-планинарском дому „Копаоник“ на Копаонику, у даљем тексту СПД, могу користити само чланови Друштва, Планинарског, Скијашког и Оријентиринг савеза Србије.
 • Чланство се доказује легитимацијом Друштва или савеза коју чланови морају обавезно имати код себе приликом боравка у СПД-у. Ако, за време боравка у СПД-у, члан нема своју легитимацију код себе, мора се поново учланити.
 • У Скијашко-планинарском дому „Копаоник“ на Копаонику примењују се прописане мере ради безбедности и заштите здравља корисника Дома.
 • За децу старију од 7 година примењују се цене наведене у табели.
 • У цене није урачуната цена уласка у Национални парк, а наплаћује се на рампама и по ценама које је прописао ЈП "Национални парк Копаоник”.
 • Групу чине 6 или више лица која организовано долазе и бораве у СПД.
 • На захтев чланова групе, домаћин (вођа) групе може организовати превоз.
 • У цену аранжмана није урачуната боравишна такса која по дану боравка износи:

Цена боравишне таксе

Деца  до  7  година

Деца  од  7 до  15  година

Старији  од  15  година

Не плаћају

50%  =  60,00  динара

120,00  динара

Деца која бораве у СПД:

 • деца до 3 године старости, ако спавају на лежају са родитељем, не плаћају смештај,
 • деца до три године старости, ако кристе засебан лежај, плаћају 70% од редовне цене смештаја у тој соби,
 • за децу преко 3 године старости обавезно се наплаћује засебан лежај и за исти родитељ плаћа пуну цену смештаја у тој соби.

Исхрана је организована ангажовањем закупца дела дома.Уз једнодневни смештај обавезан је доручак, а за вишедневни боравак обавезна је полупансионска исхрана или, по жељи корисника смештаја, целодневна исхрана. Време обедовања се договара са закупцем.

Ценовник исхране у летњем периоду:

Оброци

Цена свих оброка

Доручак

Ручак

Вечера

Цена (у динарима)

1050,00

300,00

450,00

300,00

За децу до навршене 3 године старости, храну, са закупцем, регулишу родитељи или пратилац. Наплата хране за децу старости од навршене 3. до навршене 7. године врши се у износу 50% од цена прописаних у овој тачки.

 Резервација и начин плаћања:
 • Резервација подразумева уплату аконтације, најмање, у износу 25% од укупне цене аранжмана (смештај и храна).
 • Плаћање се може вршити у више рата до поласка на Копаоник.

Друштво задржава право корекције цена.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се до 14.12.2021. године или до опозива.

                                                                                                            Председник Друштва:

                                                                                                             Миодраг Вујановић