Ценовник

Претрага сајта

Оглашене акције су намењене само за чланове ПСД Копаоник као и за чланове:

  • Планинарског Савеза Србије,
  • Планинарског Савеза Београда,
  • Оријентиринг Савеза Србије,
  • Оријентиринг Савеза Београда

 

ZATVORI

Извод из одлуке бр. 98-1 од 27.07.2016.год.

о ценама услуга у дому за ски сезону 2016/17.годину

А) СМЕШТАЈ:

- 1. Смена (18.-24.12., шест дана);

мањекреветне собе са мокрим чвором, дневно = 600,00, шестодневно = 3.600,00 дин.,

шестокреветна са мокрим чвором, дневно = 550,00, шестодневно = 3.300,00 дин.,

соба бр. 9, боксови, дневно = 455,00, шестодневно = 2.730,00 динара,

соба бр. 10 (доњи леж. и ходник у 9), дневно = 400,00, шестодневно = 2.400,00 дин.,

помоћни лежајеви, дневно = 230,00, шестодневно = 1.380,00 динара.

- 2. Смена (24.-30.12., шест дана);

мањекреветне собе са мокрим чвором, дневно = 880,00, шестодневно = 5.280,00 дин.,

шестокреветна са мокрим чвором, дневно = 815,00, шестодневно = 4.890,00 дин.,

соба бр. 9, боксови, дневно = 570,00, шестодневно = 3.420,00 динара,

соба бр. 10 (доњи леж. и ходник у 9), дневно = 515,00, шестодневно = 3.090,00 дин.,

помоћни лежајеви, дневно = 285,00, шестодневно = 1.710,00 динара.

- 3. Смена (24.12.- 03.01., четири дана), дочек Нове Годинепоред ових цена,водич Петровић Славиша ће урачунати додатне цене новогодишње ноћи и репризе са живом музиком за обе ноћи, превозом, итд. А цене смештаја су:

мањекреветне собе са мокрим чвором, дневно = 1.000,00, четверодневно = 4.000,00,

шестокреветна са мокрим чвором, дневно = 940,00, четверодневно = 3.760,00 дин.,

соба бр. 9, боксови, дневно = 685,00, четверодневно = 2.740,00 динара,

соба бр. 10 (доњи лежајеви и ходник у 9), дневно = 630,00, четверодневно = 2.520,00,

помоћни лежајеви, дневно = 340,00, четверодневно = 1.360,00 динара..

- 4.Смена (03.- 08.01, пет дана);

мањекреветне собе са мокрим чвором, дневно = 1.000,00, петодневно = 5.000,00 дин.,

шестокреветна са мокрим чвором, дневно = 940,00, петодневно = 4.700,00 дин.,

соба бр. 9, боксови, дневно = 685,00, петодневно = 3.429,00 динара,

соба бр. 10 (доњи лежајеви и ходник у 9), дневно = 630,00, петодневно = 3.150,00 д.,

помоћни лежајеви, дневно = 340,00, петодневно = 1.700,00 динара.

- 5., 6. и 7. Смена (08.01.- 29.01.02., свака смена по седам дана);

мањекреветне собе са мокрим чвором, дневно = 755,00, седмодневно = 5.285,00 дин.,

шестокреветна са мокрим чвором, дневно = 695,00, седмодневно = 4.865,00 дин.,

соба бр. 9, боксови, дневно = 455,00, седмодневно = 3.185,00 динара,

соба бр. 10 (доњи леж. и ходник у 9), дневно = 400,00, седмодневно = 2.800,00 дин.,

помоћни лежајеви, дневно = 230,00, седмодневно = 1.610,00 динара.

8. и 9. Смена (29.01.- 12.02., свака смена по седам дана);        

мањекреветне собе са мокрим чвором, дневно = 1.200,00, седмодневно = 8.400,00 д.,

шестокреветна са мокрим чвором, дневно = 1.140,00, седмодневно = 7.980,00 дин.,

соба бр. 9, боксови, дневно = 885,00, седмодневно = 6.195,00 динара,

соба бр. 10 (доњи леж. и ходник у 9), дневно = 830,00, седмодневно = 5.810,00 дин.,

помоћни лежајеви, дневно = 540,00, седмодневно = 3.780,00 динара.

- 10.Смена (12.- 19.02., седам дана);

мањекреветне собе са мокрим чвором, дневно = 1.000,00, седмодневно = 7.000,00 д.,

шестокреветна са мокрим чвором, дневно = 940,00, седмодневно = 6.580,00 дин.,

соба бр. 9, боксови, дневно = 685,00, седмодневно = 4.795,00 динара,

соба бр. 10 (доњи лежајеви и ходник у 9), дневно = 630,00, седмодневно = 4.410,00 д.,

помоћни лежајеви, дневно = 340,00, седмодневно = 2.380,00 динара.

11. и 12., Смена (19.02. – 05.03., свака смена по седам дана);)

мањекреветне собе са мокрим чвором, дневно = 880,00, седмодневно = 6.110,00 дин.,

шестокреветна са мокрим чвором, дневно = 815,00, седмодневно = 5.700,00 дин.,

соба бр. 9, боксови, дневно = 570,00, седмодневно = 3.990,00 динара,

соба бр. 10 (доњи леж. и ходник у 9), дневно = 515,00, седмодневно = 3.605,00 дин.,

помоћни лежајеви, дневно = 285,00, седмодневно = 1.995,00 динара.

- 13., 14., 15. и 16. Смена (05.03. – 02.04., свака смена по седам дана);

мањекреветне собе са мокрим чвором, дневно = 750,00, седмодневно = 5.250,00 дин.,

шестокреветна са мокрим чвором, дневно = 695,00, седмодневно = 4.865,00 дин.,

соба бр. 9, боксови, дневно = 455,00, седмодневно = 3.185,00 динара,

соба бр. 10 (доњи леж. и ходник у 9), дневно = 400,00, седмодневно = 2.800,00 дин.,

помоћни лежајеви, дневно = 230,00, седмодневно = 1.610,00 динара.

У периоду од 02.04. до 25.06. и у периоду од 30.09. до 17.12.2017.године;

- мањекреветне собе са мокрим чвором, за једну особу дневно = 255,00, седмодневно

1.750,00 дин., група дневно = 230,00 дин по особи, група седмодневно = 1.610,00

динара по особи.

- шестокреветна са мокрим чвором, за једну особу дневно = 220,00, седмодневно

1.540,00 дин., група: дневно = 200,00 дин по особи, група седмодневно = 1.400,00

динара по особи.

- соба бр. 9, боксови, за једну особу дневно = 170,00, седмодневно = 1.190,00 дин.,

група дневно = 150,00 дин по особи, група седмодневно = 1.050,00 динара по особи.

- соба бр. 10 (доњи леж. и ходник у 9), за једну особу дневно = 150,00, седмодневно

1.050,00 дин., група дневно = 130,00 дин по особи, група седмодневно = 910,00 дин.,

по особи.

- помоћни лежајеви, за једну особу дневно = 130,00, седмодневно = 910,00 дин., група

дневно = 110,00 дин по особи, група седмодневно = 770,00 динара по особи.

- У периоду од 25.06. до 30.09.2017.године;

- мањекреветне собе са мокрим чвором, за једну особу дневно = 275,00, седмодневно

1.920,00 дин., група дневно = 230,00 дин по особи, група седмодневно = 1.750,00

динара по особи.

- шестокреветна са мокрим чвором, за једну особу: дневно = 250,00, седмодневно

1.750,00 дин., група: дневно = 220,00 дин по особи, група седмодневно = 1.540,00

динара по особи.

- соба бр. 9, боксови, за једну особу дневно = 200,00, седмодневно = 1.400,00 дин.,

група дневно = 170,00 дин по особи, група седмодневно = 1.190,00 динара по особи.

- соба бр. 10 (доњи леж. и ходник у 9), за једну особу дневно = 170,00, седмодневно

1.190,00 дин., група дневно = 150,00 дин по особи, група седмодневно = 1.050,00 динара по особи.

помоћни лежајеви, за једну особу дневно = 150,00, седмодневно = 1.050,00 дин., група дневно = 130,00 дин по особи, група седмодневно = 910,00 динара по особи.

Б) ИСХРАНА:

Исхрана је организовано ангажовањем закупца.

- У зимском периоду обавезна је целодневна исхрана (доручак, ужина и ручак), по цени од 10 евра, дневно. При чему је цена доручка = 3 евра, ужине = 1,5 еврo и ручка5,5 евра.

- У летњем периоду цена = 7 евра дневно, а појединачно доручак = 1,5 евра, ручак = 3,5 евра, вечера = 2 евра-

При организованим групним боравцима у дому време обедовања, начин и време издавања ужине или ланч-пакета, са закупцем, регулише вођа смене.

- Цене изражене у еврима подразумевају динарску противвредност.

В) НАПОМЕНА:

- Услугу смештаја у планинарском дому „Копаоник“ на Копаонику могу користити само чланови Клуба, Планинарског, Скијашког и Орјентиринг савеза.

Чланство се доказује легитимацијом савеза коју чланови морају обавезно имати код себе приликом боравка у дому. Ако, за време боравка у Дому, члан нема своју легитимацију код себе, мора се учланити у наш Клуб.

- За децу старију од седам година примењују се цене наведене у табели.

- Групу чини 6 и више лица, која организовано долазе у Дом.

- Клуб задржава право корекције цена.

- Цене услуга формиране су за период од 18.12.2016. до 17.12.2017. године, а Одлука се примењује од дана доношења.

- У цене није урачуната цена уласка у Национални парк, а наплаћиваће се када почне примена одлуке коју је прописао ЈП "НП Копаоник”.

Г) ОСТАЛО:

1. У свакој смени, на захтев чланова смене, Клуб организује школу скијања уз наплату 60 евра по особи (само обука) за 6 дана.

2. На захтев чланова смене, вођа смене може организовати превоз.

3. У цену аранжмана није урачуната боравишна такса која по дану боравка за особе старије од 15 годиина износи 100,00 дин, а за лица од 7 до 15 година је 50,00 динара. Деца млађа од седам година не плаћају боравишну таксу.

4. Резервација и начин плаћања:

- Резервација подразумева уплату аконтације, најмање, у висини 25% од цене аранжмана.

- Плаћање се може вршити у више рата до поласка на Копаоник.

- Претплата селокупног износа, за седмодневни аранжман, у зимским сменама, најмање 30 дана пре почетка смене, доноси попуст од 10%.

-  За организоване групе, одобрава се 1 гратис на 15 чланова, тј.шеснаести члан је бесплатан.  

- Клуб не враћа уплаћени износ ако се резервација отказује седам и мање дана од дана поласка. Ако се резервација отказује у року од 8 до 14 дана Клуб задржава 50% уплаћеног износа. При отказивању резервације у року од 15 до 21 дан, Клуб задржава 30%. Ако је време отказивања у периоду од 22 до 30 дана, не враћа се 20%, а ако је отазивање:31 и више дана, не враћа се 10%.

5. Смештај деце до 3 године, ако:

- спавају са родитељем не плаћају смештај,

- користе сопствени лежај плаћа се 70% од редовне цене смештаја у тој соби,

6.Деца од 3. до 7 година, обавезно користе сопствени лежај и плаћају пуну цену смештаја.

7. За децу до 3.године старости, храну регулишу родитељи. Наплата хране за децу старости од 3. до 7. године врши се у висини 50% од редовне цене хране.