Оријентиринг новости

Претрага сајта

Оглашене акције су намењене само за чланове ПСД Копаоник као и за чланове:

  • Планинарског Савеза Србије,
  • Планинарског Савеза Београда,
  • Оријентиринг Савеза Србије,
  • Оријентиринг Савеза Београда

 

ZATVORI

На основу Закона о спорту Р Србије чл.10 тачка 6

Родитељ/старатељ малолетног спортисте који је члан ПАК Копаоник и тегистрован спортиста у Оријентиринг Савезу Србије,даје

 

ИЗЈАВУ

 

О учешћу свог малолетног детета у тренажном и такмичарском процесу у оријентирингу у организацији клуба и оријентиринг савеза Србије, Војводине и Београда

 

Име малолетног такмичара:

 

Датум рођења:

Категорија:

 

 

Име и презиме родитеља/старатеља

 

Потпис

 

У Београду дана

 

Сагласност урађена у 4 примерка, протоколарно заведена у документацију ПСК Копаоник и доставља се

-ПСК Копаоник-у

-родитељу/старатељу

-Оријентиринг Савезу Србије

-Секцији за оријентиринг

Comments

Од Оријентиринг савеза Србије, примљена је Одлука од 16.12.2015. годинекојом се регулише уплата клупске чланарине за 2016. годину и цена регистрације такмичара по категоријама.

Comments

Петар Бојовић

petar.bojovic@paxi.in.rs

Методије Шентевски
062 187 1248
metodije.sentevski@gmail.com

Марко Марјановић
060 038 5689
marjanovic.marko26@gmail.com

Власта Марјановић
063 729 1281
vlasta.mar55@gmail.com