Планинарске новости

Претрага сајта

Датум: 31.08.2018
Водич: Jovan Đokić
Место одржавања: Jugozapadna Srbija

PLANINARSKO-SKIJAŠKO DRUŠTVO “KOPAONIK” BEOGRAD

Zmaja od Noćaja 9/IV. www.psd-kopaonik.org.rs

T A R A

Mitrovac Zborište (1544 m n.v.) – Zaovine

Mitrovac – Banjske stene - Kozje stene (kružna)

Manastir Rača – vodopad Lađevac i obratno

31.8. do 2. 9.2018.

  1. dan (31.8, petak): polazak minibusa u 16:00, ispred Glavne. železničke stanice Beograd. Relacija prevoza: – Valjevo – Bajina Bašta – Perućac – Mitrovac – Zaovine, gde je smeštaj u privatnim kućama.

 

  1. dan (1.9, .subota) ustajanje u 06:00, doručak do 08:00. Prevoz do Sekulića

Pešačke ture od 08.00 do 15:00:

Prva grupa, srednje naporna tura (oko 16 km, uspon oko 400 m i silazak oko 700 m i za oko 6 časova umerenoh hoda): selo Seekulić (1150m) – Zborište (1544 m n.v-) – Lazići (gde je Pančićeva omorika) – jezero Zaovine (brana, 844m), gde nas čeka minibus.

Druga grupa, laka tura (slobodna šetnja na Mitrovcu i oko jezera)

  1. dan (2.9. nedelja) ustajanje u 06:00, doručak do 08:00. Prevoz do Mitrovca. Pešačke ture (8:30 do 12:30):

Laka tura (oko 12 km, visinska razlika oko 100 m, za oko 4 časa umerenoh hoda): Mitrovac (1106 m) – Banjske stene (vidikovac prema Drini) - Kozje stene – Mitrovac.

Prevoz do manastira Rača. Nakon obilaska manstira idemo na laku pešaćku turu, kanjonom Rače, do vodopada Lađevac i obratno, oko 1,5 čas

Povratak u 15.00, sa usputnim zadržavanjem u Bajinoj Bašti i Valjevu. Dolazak u Beograd se planinra do 22 časa.

Cena: je 3.000 dinara za preko 18 uplata, 3.500 dinara za preko 15 uplata i 4.000 dinara za preko 13 uplata. Obuhvata:(prevoz minibusom, 2 noćenja i organizacioni troskovi. Akontacija pri upisu je 1500 dinara.

Domaćin u privatnoj kući ponudiće: doručak za 250 din i ručak za 350 dinara

Ostale informacije na telefon 011/2561-278 i 064/285-1572 i

e-mail: jovandj.vodic@sezampro.rs

23-06.2018 g.                                  Jovan Đokić, planinarski vodič

 Vidi albumsa ranijih akcija: https://www.facebook.com/jovandj.vodic/media_set?set=a.1606648226041464.1073741926.100000889070426&type=3

1. OPŠTE KARAKTERISTIKE

           Planina Tara, sa najvišim vrhom Zborište (1544 m n/v), nalazi se u zapadnoj Srbiji. Prostire se sa severozapada od kanjona Drine na jugoistok do reke \etinje, Velikog Rzava, Šargačine i Konjske reke na jugu i planinne i Zlatibora. Tara pripada grupi starovlaških planina. Na zapadu je prevojem Čemerište vezana sa planinom Zvjezdom, a preko visa Zastranica spušta se na Ponikve i prevoja Kadinjača na istoku.

Naziv je dobila još u starom veku. Po jednom tumačenju njen naziv je nastao od ilirskog plemena Autarijata, koje je živelo na ovom području, po drugim izvorima da je ime nastalo od keltskog boga Tara, koji se navodno nalazio na ovoj planini.

Tara je jako bogata šumom, pretežno četinarskom, a zatim bukva i druge vrste. U predelu šuma ima puno prostranih livada: Mitrovac, Osluša, Bare, Ljuto polje, Dobro polje, Šljivovica i Kaluđerske bare.

Geomorfološke karakteristike tla čine: krečnjak sa dolomitom, serpentinit, povijarac, peščar i konglomerat.

Reljefni oblik zemljišta čine: valovite visoravni na seveuozapadnom delu i južni venačni deo. Veći deo severonom delu strmo se spušta do korita Drine. Na njima ima ostenjaka i vododerina, koje su nepristupačne za obične planinare. Najpoznatiji ostenjak je Kozja stena 1020 m n/v, sa koje je izvanredan pogled na branu Perućkog jezera. Najistaknutiji vrhovi su: Krnjo i

Tisovo brdo, Bukova glava, Greben, Anđića vis, Gavran, Runjeva glavica sa Miloševcem, Zborište, Iver i Kršanička glavica.

Na Tari ima divljih životinja: medved, divlja svinja, kuna, lisica, divokoza, srna, zec i druge. Od ptica ima: orao, jastreb, tetreb, jarebica i dr.

Planina Tara proglašena je za Nacionalni park 1981. godine, na površini od 19.175 hektara, an teritoriji opštine Bajina Bašta.

Na Tari je 1855. godine Josif Pančić otkrio posebnu vrstu četinara – omoriku, koja je po njemu i dobila naziv Pančićeva omorika.

.

Kaluđerske bare su valovito razvođe na vencu, koji se zrakasto prostire između gornjih tokova: Rače, Solotuške reke i Užičkog potoka. Pozantiji visovi su: Golubac (1113 m) na jugu, Anatema na istoku, Breza (995 m) u sredini i Borovo brdo (995 m) na severozapadu.

Izvorišta vode, potoka i reka ima puno, a vredi pomenuti najveće: reku Raču, Perućičko i Gaočinsko vrelo, veštažko jezero Zaovine. Većina izvora

nalazi se u Ljutom polju čija voda ponire. Najpoznatiji izvori su: Biser voda, Jovića voda, Milovanova voda, Tomića vrelo, Gvozdenova voda i dr. na prevoju kosa Gavrana i Tisovog brda je izvor Sekulića voda, koja otiče i Beli Rzav.

clip_image002.jpg

            SL.Selo Sekulić, start za Zborište, 2016.

Zborište je najviši vrh Tare, na području Bratešine do Šarganskog prevoja. Na grebenu je kamenjar i trava. Udaljeno je od Runjeve glavice oko 40 minuta hoda, od Gavrana 1 čas, od Mitrovca 3 časa, stazom niz Ružića do, pored Sekulića vode. Od Zborišta, preko Putnog brdo do puta na Šarganskom prevoju stiže se za 3 časa hoda. Sa Zborišta se pruža pogled na planinu Zvijezdu i njen vrh Veliki stolac i planinu Zlatibor.

Perućko vrelo je na padini strmih i šumovitih kosa koje se spuštaju sa Kozjih stena u Drinu, kod naselja Perućac. Voda vrela izbija iz kamenjara i pada nizom slapova u plitko rečno korito do Drine, u koju pada sa oko 8 m visine. Iznad vodopada je mostić za posmatranje, do kojeg se dolazi od kafane niže. U naselju Perućac ima hotel, restorani, plaža za kupanje iznad brane HE “Perućac”.

      Mitrovac se nalazi na dvadeset petom kilometru od Bajine Bašte prema Zaovinama., na oko 1080 m nadmorske visine. On se posebno izdvaja po povoljnim klimatskim uslovima sa velikim brojem sunčanih dana. Na samom Mitrovcu se nalazi lovački dom i objekti Centra dečijih letovališta i oporavilišta.

Zaovine. Zaovine su čuvene kao mesto na kojem je otkriven živi fosil biljnog sveta, Pančićeva omorika.. U zaseoku Đurići 1875. godine čuveni botaničar Josif Pančić otkriva novu „felu“, endemoreliktnu vrstu četinara kojoj daje naziv Pančićeva omorika (Picea omorika). Zaovine su jedino stanište Pančićeve omorike na serpentinitu, a na lokalitetu Kik – Sklopovi nalazi se njeno klasično nalazište locus classicus

  • Geomorfološka atrakcija u dolini reke Beli Rzav, na Lukama: Grad, sa ostacima srednjovekovnog utvrđenja, za koju je vezana legenda o plemiću i njegovoj nevernoj ženi; - Mesto Crkvine u podnožju Grada i ostaci srednjovekovne crkve bazilike. - Izletnički vidikovci (Zmajevac, Bela Voda i Gavran);

clip_image004.jpg clip_image006.jpg

Sl.          Zborište, 1544 m, juna 2016.                          SL. Zaovine

 

Pančićeva omorika

Pradavno, pre ledenog doba, na velikom prostranstvu zemlje živela je mlada lepotica Omorika. Jednom tako ona od celog sveta odabere planinu Taru da tu zaspi. Onako vitka, nežna i prelepa preživljavala je smrti svojih biljnih i životinjskih vršnjaka, sve zemljine preobražaje – milione godina.

            Putujući po užičkom okrugu dočuje za nju Josif Pančić i tvrdo odluči da je nađe. I ako je to bilo gotovo nemoguće, jer mu niko nije znao reći gde ona živi, posle dvadeset dve godine mukotrpnog traganja (dolazio je nekoliko puta na konju iz prestonice ovamo), probudi je i, sav srećan pokaže svetu..

Manastir Rača, udaljen oko 5 km jugozapadno od Bajine Bašte, u dolini reke Rače. Po predanju osnovao ga je kralj Dragutin, u 13 veku, ali o tome nema pisanih dokumenata. Pominje se od 16. veka. Obnovio ga je Haxi Melentije 1818. godine. Ovaj manastir je igrao važnu ulogu u prepisivanju važnih događaja iz prošlosti i našoj ranoj književnosti. Sve to se može videti u muzeju manastira

clip_image008.jpg clip_image010.jpg

Bilješke stene                                                                          Sl. Manastir Rača                                                                               

             clip_image012.jpg

Vodopad Lađevac

clip_image014.jpg

Kućica na Drini kod Bajine Bašte