Акти друштва

Претрага сајта

Оглашене акције су намењене само за чланове ПСД Копаоник као и за чланове:

  • Планинарског Савеза Србије,
  • Планинарског Савеза Београда,
  • Оријентиринг Савеза Србије,
  • Оријентиринг Савеза Београда

 

ZATVORI

 


psd k.png

ПЛАНИНАРСКО-СКИЈАШКО ДРУШТВО „КОПАОНИК“ БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, ул. Змаја од Ноћаја 9/IV,  

ПИБ: 100058624, МБ: 07024193

ТР 180-1001210011976-15 ALPHA BANK – БЕОГРАД

www.psd-kopaonik-org.rs

 

Број:  37-1  од  28.03. 2018. године  

 

НАВЕДЕНИ ЗАДАЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА СЛЕДЕ из Статута Планинарско – скијашког друштва “Копаоник” Београд

Члан 41.

Надзорни одбор врши контролу законитости рада, финансијског пословања, контролу завршног рачуна и свих других финансијских извештаја, контролу спровођења Статута и контролише усаглашеност општих аката из надлежности Управног одбора, Председника Друштва и секција са Статутом.

Надзорни одбор обавезно, најмање два пута годишње, врши контролу финансијских извештаја одбора, комисија, радних тела и одговорних лица.

 

ПЛАН  РАДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ

МАРТ   27.03. 2017. године

-Конститутивна седница Надзорног одбора

-Предлог Пословника о раду Надзорног одбора

-Предлог Плана рада Надзорног одбора за 2018. годину

АПРИЛ

-Анализа усаглашености општих аката са Статутом из надлежности Управног одбора ,   

 Председника Друштва, Одбора за скијашко-планинарски дом и секција :

 Скијашке секције

 Секције за оријентиринг

 Планинарске секције

-Извештај о  Контроли спровођења Статута  

МАЈ

-Контрола законитости рада и финансијског пословања- финансијски извештаји одбора, комисија, радних тела и одговорних лица- први заједнички састанак

-Праћење рада Управног одбора Друштва, секција и Одбора за скијашко-планинарски дом   присуством или увидом у записнике

ЈУН

-Извештај Управном одбору Друштва о  извршеној контроли финансијских извештаја одбора, комисија, радних тела и одговорних лица;

-Текући послови на основу  Статута Планинарско – скијашког друштва “Копаоник” Београд.

НОВЕМБАР

-Контрола законитости рада и финансијског пословања- финансијски извештаји одбора, комисија, радних тела и одговорних лицадруги заједнички састанак.

-Извештај Управном одбору Друштва о  извршеној контроли финансијских извештаја одбора, комисија, радних тела и одговорних лица

-Извештај Скупштини Друштва

Надзорни Одбор:

 Мира Антонић, члан

Видоје Антић,члан

Славица Бошковић, председник